• Зара Касабова
  • 03 ян., 2024
  • 0 Comments
  • 4 Secs Read

PIXEL Academy обявява избраните носители на стипендията “Подари професия”

PIXEL Academy, обявява с вълнение имената на петте дами, които ще бъдат подкрепени чрез пълна стипендия в каузата “Подари Професия”.

PIXEL Academy, обръща особено внимание към майките, които имат стремеж за професионална преориентация и откриване на нови възможности за изява. Тази иновативна кауза предоставя възможност за обучение на тези жени, подкрепяйки ги в преодоляването на финансовите бариери пред техния професионален растеж.

Процесът на кандидатстване за пълна стипендия “Подари Професия” привлече значителен интерес от страна на кандидатите, които са готови да се посветят в областта на дизайна и маркетинга. С гордост и радост, PIXEL Academy обявява имената на петте участнички, които ще бъдат подпомогнати чрез пълна стипендия, а именно:

  • Вера Г.
  • Мариела И.
  • Ива И.
  • Велислава A.
  • Цветанка Н. 

* Екипът на PIXEL Academy ще изпрати допълнителна информация на всяка одобрена кандидатка.

Техните истории и амбиции за ново начало на тяхното развитие като бъдещи таланти, готови да обогатят сферата на дизайна и маркетинга ни вдъхновиха много и определено тази кауза ще продължи да се развива и занапред.

PIXEL Academy изказва благодарност на всички кандидати за тяхната страст и ангажираност. PIXEL каузата не само предоставя възможност за обучение, но също така служи като вдъхновение и призив за подкрепа на тези, които търсят пътя към развитие в нова професионална сфера. Затова решихме да предоставим кодове за отстъпка на курсове на всички останали кандидати в PIXEL каузата. 

Бъдещето на дизайна и маркетинга вече се формира, а PIXEL Academy е горда част от този процес, подкрепяйки амбициозни жени в техния път към нови върхове.